Fra: 21-05-2019 til: 21-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse - har været vidne til psykiater, der har forsøgt at tvangsmedicinere23-04-2019SJ-STD-SUMLLU891882
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteHenvendelse fra Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte vedr. HPV vaccinationsprogrammet15-05-2019SJ-STD-SUMMPE913013
KLIndbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201928-02-2019SJ-STD-SUMSMJ841957
KLIndbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 17. - 18. maj 201828-02-2018SJ-STD-SUMSMJ553528
Komiteen for SundhedsoplysningReferat og slides/opfølgning på partnerskabsmøde den 13. maj - partnerskab om mental sundhed16-05-20191601142912890
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)Opfølgning på partnerskabsmøde: Danmarks Mentale Sundhedsdag13-05-20191601142912920
Furesø KommuneNy udgave af værdighedspolitikken fra Furesø Kommune - pulje vedr. en værdig ældrepleje16-05-20191601804912426
RinggårdenUdfyldt tilsagnsblanket vedr. satspuljemidler til Ringgården20-05-20191602841913168
ParkinsonforeningenAnsøgning - Rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom 2017-202216-05-20191604622912953
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 008-2019 - Frigivelse af overenskomst for ledende servicepersonale og oldfrueassistenter25-02-20191700904839313
UdenrigsministerietResumé af ministermøde i Helsinki den 16. - 17. maj 2019 (Europarådet)18-05-20191800741913001
Den danske repræsentation for EuroparådetMødeindkaldelse til ”15th meeting of the Committee on Bioethics” (DH-BIO), 4.-7. juni 2019, Strasbourg02-04-20191800741876473
Haderslev KommuneRegnskaber vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Haderslev Kommune20-05-20191800794914538
Høje-Taastrup KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen20-05-20191800809914041
Roskilde KommuneRegnskab for 2018 vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Roskilde Kommune20-05-20191800843913988
Varde KommuneRegnskab for 2018-midler fra Varde Kommune vedr. puljen til bedre bemanding i ældreplejen16-05-20191800862913055
Aabenraa KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Aabenraa Kommune20-05-20191800869914534
 Borgerhenvendelse - fremsender klage over hjemme- og sygeplejen fra Toftegaarden20-05-2019SJ-STD-DEPEMLM913727
Ekstra BladetAktindsigt i officielle arrangementer og gaver mens Sophie Løhde var sundheds- og ældreminister i 2015 og 201619-02-20181801689547217
Danske Erhvervsskoler og -GymnasierHøringssvar vedr. høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktion)06-09-20181804304687670
Folketinget ChristiansborgLovtekniske bemærkninger fra udvalget til L 10812-12-20181804304778328
Frederikssund KommuneAfsluttende redegørelse for forbrug af puljemidler til livkvalitet13-05-20191805465913890
TandlægeforeningenTandlægeforeningen rykker for afgørelse om autorisation16-05-20191806221914262
LægemiddelstyrelsenVedr. ny dato for møde med Statens It-råd21-05-20191806579914477
SundhedsdatastyrelsenTilbagemelding vedr. nye datoer for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914435
LægemiddelstyrelsenForespørgsel vedr. ny dato for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914282
LægemiddelstyrelsenTilbagemelding vedr. ny dato for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914432
DigitaliseringsstyrelsenForslag til nye datoer for reviews ved Statens It-råd15-05-20191806579914274
Trigeminus ForeningenNy bestyrelse i Trigeminus Foreningen17-05-20191806935913655
HORESTA - Hotel-, Restaurant- & TuristerhvervetHøringssvar vedr. bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte07-12-20181807421773378
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker økonomisk hjælp til deltagelse i 75 års fødselsdag07-09-20181807680689577
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om indstilling af medlem til bestyrelsen i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd15-10-20181809278723017
TandlægeforeningenHenvendelse til sundhedsministeren om møde og vision for fremtidens tandpleje04-12-20181810225770930
Praktiserende Lægers Organisation - PLORykker for svar på henvendelse vedr. indlæggelsesret og sundhedsloven06-02-20191810649822986
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til: the annual Independence Day Celebration 20. juni21-05-20191900031914278
JustitiaFremsender Idékatalog over retspolitiske forslag16-05-20191900066912926
Holbæk KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. indsamling af sundhedsperspektiver til brug af udsmykning i Holbæk Kommunes nye Sundhedscenter20-05-20191900066913714
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Danmarks IT politik20-05-20191900066913813
Konstruktør ForeningenHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender mærkesager inden for byggeriet21-05-20191900066914268
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse til sundhedsministeren - Der mangler fokus på medicin og sundhed i valgkampen21-05-20191900066914467
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. foredraget "Kampen om Religionen"17-05-20191900066913229
JustitsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om køkkener i fængsler16-05-20191900078914241
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. emnet klimastrejke20-05-20191900079913645
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSundhedsministeren inviteres til "the annual Independence Day Celebration"21-05-20191900080914322
PB ACTION FEST & EVENTBUREAUSundhedsministeren inviteres til en "En Romantisk Aften i Botanisk Have"17-05-20191900080913052
Ældre SagenInvitation til sundhedsministeren til ekspertdag om den ældre medicinske patient16-05-20191900082914037
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til ældreministeren - PLO Analyse: Det koster kun 1.405 kr. om året at have fri adgang til praktiserende læge20-12-20181900181787709
Center for LudomaniRevideret ansøgning og budget for 2019 - Center for Ludomani06-05-20191900234913759
Region MidtjyllandAnsøgning: Udfordringsretten - vedr. befordring21-12-20181900716806600
Viborg KommuneViborg Kommune fremsender notat om forbeholdt virksomhed14-05-20191900891911194
Region MidtjyllandUdbetaling af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen m.v. (a conto tilskud)04-02-20191901578820658
Faglige SeniorerForespørger til svar på ansøgning om udlodningsmidler til landsdækkende ældreorganisationer15-05-20191901715911343
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering vedr. bestilling om sagsbehandlingstid i en konkret autorisationssag15-05-20191901934914522
Region NordjyllandBemærkninger vedr. status på Region Nordjyllands § 233 ansøgning20-05-20191901984913737
Albertslund KommuneForespørgsel vedr. svar på henvendelse om praktisk hjælp i plejebolig06-05-20191902112913495
MødrehjælpenHenvendelse til sundhedsministeren om at reformen af sundhedssystemet bør målrettes børnene19-02-20191902124834486
Den Videnskabsetiske Komité for Region SjællandHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Reg. Sj. og RVK Sj. - bemærkninger13-05-20191902151909044
Københavns UniversitetHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU - bemærkninger13-05-20191902151909058
Dansk IndustriHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - DI - ingen bemærkninger15-05-20191902151911706
Brøndby KommuneInteressetilkendegivelse fra Region Hovedstaden til Brøndby Kommunes ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201910-04-20191902975885533
Thisted KommuneAccept vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Læge- og Sundhedshuse15-05-20191903001914329
Kræftens BekæmpelseHenvendelse til sundhedsministeren om godtgørelse til asbestofre15-03-20191903201857764
ErhvervsstyrelsenHøringssvar over bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr og vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder09-05-20191903278907275
 Takker for svar vedr. fysioterapi og ydernumre16-05-20191903316912005
Coop Danmark A/SRykker for svar på forespørgsel om status på skiltning af de nye ID/aldersgrænse skilte og reglerne for scan selv kasser27-03-20191903321869727
 Borgerhenvendelse - takker for god behandling på Regionshospitalet i Silkeborg22-03-20191903394866624
Børne- og SocialministerietHenvendelse om færdigbehandlingstaksterne fra Kerteminde Kommune13-03-20191903461864066
UdenrigsministerietRegeringens Menneskerettighedsudvalg: Indkaldelse til møde torsdag den 2. maj 201923-04-20191904050891178
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. forespørgsel om køb og salg af cannabisolier30-04-20191904429897821
 Borgerhenvendelse fra norsk patient vedr. THC dråber og medicinsk cannabis29-04-20191904430897039
Miljø- og FødevareministerietFra MFVM: Bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner (antimicrobial resistance)20-05-20191904629913763
Miljø- og FødevareministerietFra MFVM vedr. bestilling: Bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner (antimicrobial resistance)15-05-20191904629913841
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionEndeligt udkast til AMR rådskonklusioner (antimicrobial resistance)20-05-20191904629913528
 Borgerhenvendelse - klager over den lange svartid16-05-20191904641913968
SundhedsstyrelsenUdpegningsbrev - følgegruppen for faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammet15-05-20191904684911712
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse til evt. videre foranstaltning: forespørgsel om dement far fra Estland kan få hjælp i Danmark15-05-20191904688911726
Region MidtjyllandFremsender ledelsesunderskrevet kvartalsrapport pr. 31 december 2018 vedr. kvalitetsfondsprojekterne09-04-20191904786884118
Region MidtjyllandFremsender ledelsesunderskrevet kvartalsrapport pr. 31 december 2018 vedr. kvalitetsfondsprojekterne09-04-20191904787914190
 Borgerhenvendelse vedr. ønske om kønsskifteoperation16-05-20191904799912824
 Borgerhenvendelse vedr. test for holoTC / B1220-05-20191904801913952
StatsministerietAnmodning om bidrag til Folketingets Præsidiums møde med Lagtingets formandsskab16-05-20191904807912633
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. dobbelt blod- og urinprøvetagning i almen praksis og på sygehus20-05-20191904816913563
 Borgerhenvendelse - Danmark prioriterer ikke forebyggelse17-05-20191904817913197
 Borgerhenvendelse vedr. Sundhedsstyrelsens oprettelse af et videnscenter for overvægt20-05-20191904820913658