Fra: 01-05-2019 til: 01-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenTilmelding til møde i følgegruppen for inspektorordningen30-04-20191604904897887
 Udnævnelse af medlem til CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use)30-04-20191606588898592
European Medicines AgencySigned letter to EMA - appointment to CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use)30-04-20191606588898606
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Europakommissionen om udpegning af medlem til Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP)30-04-20191606588898613
 Afbeskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - KL01-05-20191703721898942
AdvokatrådetAnmodning om indstilling af medlem til Ankenævnet for Patienterstatning - Advokatsamfundet01-05-20191703721899669
Center for Digital PædagogikVedr. tidshorisont for udbetaling af rate vedr. forebyggelse af ludomani30-04-20191801015897882
Region SjællandSvar på økonomistatus: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse i Region Sjælland sagsnr: 180211630-04-20191802116898500
Soroptimist International SønderborgForeløbigt svar på invitation til at tale på grundlovsdag01-05-20191803807898721
Region HovedstadenOpfølgning på anmodning: Budgetter for 2019 for begge centre for seksuelle overgreb samt opfølgende spørgsmål til antal henvendelse30-04-20191804548898473
Region HovedstadenOpfølgning på anmodning: Budgetter 2019 for begge centre for seksuel overgreb samt opfølgende spørgsmål til antal henvendelser30-04-20191804785898471
Ikast-Brande KommuneGodkendelse af revideret budget vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019.24-04-20191805522898424
BetaniahjemmetAnmodning om uddybning af afrapportering vedr. projekt under pulje til livskvalitet29-04-20191805528898455
Bornholms RegionskommuneBemærkninger vedr. projekt "sangens sus" under pulje til livskvalitet24-04-20191805533898426
Odense KommuneBemærkninger vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019.30-04-20191805540898465
JustitsministerietRykker JM for afklaring vedr. begunstigende forvaltningsakter01-05-20191806221899774
 Bemærkninger vedr. satspuljeprojektet "FitforKids"30-04-20191808420897779
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om at være patient i Danmark30-04-20191900078898299
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ældreomsorgsdag-tid - sender mailadresse vedr. henvendelse30-04-20191900078897730
 Orientering om oversendelse af henvendelse om sagsbehandling01-05-20191900078899753
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om gaspatroner01-05-20191900078898714
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om gaspatroner01-05-20191900078899033
The Embassy of Georgia in CopenhagenSvar på invitation til fejring af Independence Day of Georgia01-05-20191900080898975
Kvinde Kend din KropSvar på invitation til Feel Good Arrangement01-05-20191900081898902
Alfa KøbenhavnOpklarende spørgsmål til revideret projektbeskrivelse vedr. ludomani30-04-20191900244898636
Region HovedstadenSpørgsmål til 4. kvartalsrapport for Nyt Hospital Hvidovre01-05-20191900321898989
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapporten for Nyt Hospital Herlev for 3. kvartal 2018 (udbetaling til 2. kvartal 2019)01-05-20191900322898987
 Svar på borgerhenvendelse vedr. restordre på fnat-medicin01-05-20191900373898969
 Forespørgsel vedr. omfanget af erstatninger til tandskader og antal forsikrede personer29-04-20191902055898086
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. klage over akut-modtagelsen på Herlev Hospital30-04-20191902311897469
 Svar på henvendelse vedr. afgørelse om anmodning om aktindsigt30-04-20191902375898058
 Svar på henvendelse vedr. plejehjemsplads30-04-20191902498898258
Dansk Selskab for PatientsikkerhedTakker for tilrettet projektbeskrivelse for ernæring i "I sikre hænder"30-04-20191903381897803
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 79001-05-20191903635899470
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 76801-05-20191903635899458
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77401-05-20191903635899463
 Svar på borgerhenvendelse vedr. årsrapporter30-04-20191903695897439
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 75530-04-20191903716898545
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 75630-04-20191903716898550
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 75430-04-20191903716898526
Københavns UniversitetSvar på henvendelse vedr. antropologisk forskningsprojekt30-04-20191903737898434
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Ang. samarbejde mellem Nationalt Genom Center og Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin01-05-20191903962899456
 Svar på din aktindsigtsanmodning i sager vedr. arbejde med en ny model for voksentandplejen30-04-20191903998898232
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 80501-05-20191904009898750
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 80201-05-20191904009898744
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 80401-05-20191904009898748
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 80301-05-20191904009898746
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 80101-05-20191904009898742
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling30-04-20191904044898492
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om brev til Danske Regioner vedr. patienterstatning (1904051)30-04-20191904051897706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 82701-05-20191904052899532
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 82901-05-20191904052899539
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 82801-05-20191904052899536
 Svar på henvendelse om boliger til ældre30-04-20191904160898217
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 83101-05-20191904190899676
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 83001-05-20191904190899674
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 83301-05-20191904190899680
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 83201-05-20191904190899678
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 83401-05-20191904190899682
 Svar på henvendelse om indberetning fra privat leverandør - Landspatientregisteret30-04-20191904198897528