Fra: 10-05-2019 til: 12-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Tårnby KommuneSvar vedr. overførselsanmodning af restbeløb for 2018-tilskud til 2019 fra Tårnby Kommune vedr. værdighedspuljen09-05-20191601931907225
Guldborgsund KommuneSvar vedr. opdateret overførselsanmodning vedr. en bedre bemanding i ældreplejen09-05-20191800792906514
KLReferat af møde om tilsyn med sundhedsfaglige indsatser og botilbud24-04-20191804728908009
Syddjurs KommuneBesvarelse af henvendelse vedrørende vurderingen af patienters habilitet10-05-20191809836908461
Syddansk UniversitetSvar på invitation til at skrive forord til antologi om ældre mennesker09-05-20191900030906548
Videnscenter for Demens i AalborgSvar på invitation til ældreministeren til Huskedag den 7. september i Aalborg08-05-20191900030905276
Centre for the Fourth Industrial Revolution Global NetworkSvar på invitation til Inaugural Meeting of the Global Fourth Industrial Revolution Councils09-05-20191900081907124
Center for LudomaniSvar på spørgsmål vedr. revideret tidsplan10-05-20191900234908325
 Svar på henvendelse vedr. anbefalingerne fra Det Nationale Stresspanel10-05-20191903918907507
Halsnæs KommuneAnmoder kommune om yderligere oplysninger vedr. alkoholbehandling af tredjelandsborger10-05-20191904283908357