Fra: 16-05-2019 til: 19-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KLT.o. til KL - Vedr. "samboende" i lægevalgsbekendtgørelsens § 3, nr. 215-05-20191809477912066
Region HovedstadenSvar på invitation til at åbne DemensDagene 201916-05-20191900082912611
Region HovedstadenEndeligt referat af møde med ministeriet, Region Hovedstaden og Nyt Hospital Nordsjælland d. 4. marts 2019 vedr. sygehusinvesteringer15-05-20191901269911518
FinansministerietSvar på henvendelse vedr. regeringens udspil til sundhedsreform28-03-20191902149870540
 Svar på henvendelser vedr. Øfeldt Centrene15-05-20191902304911922
Hvidovre KommunePolitisk godkendelse af ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse10-04-20191903014885278
 Svar på henvendelse vedrørende lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile16-05-20191903433912535
JustitsministerietHenvendelse til JM vedr. bidrag til fortolkning af erstatningsansvarsloven14-05-20191903754911580
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sundhedsydelser15-05-20191904095911318
 Svar på henvendelse til sundhedsminsteren om lægemangel i almen praksis16-05-20191904131912020
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. mangel på sygeplejersker15-05-20191904259911286
 Letter from the Danish Ministry of Health regarding authorization15-05-20191904484911248
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. mangel på sygeplejersker15-05-20191904550911388
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. mangel på sygeplejersker15-05-20191904550911222
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. evalueringsansættelse15-05-20191904606911556
 Svar på henvendelse vedr. evalueringsansættelse15-05-20191904606911521
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling af spædbarn15-05-20191904624911462
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandlng af spædbarn15-05-20191904624911596
Miljø- og FødevareministerietTil MFVM: Bestilling: Bidrag til kommenteret dagsorden om AMR-rådskonklusioner (antimicrobial resistance)14-05-20191904629911167
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Nationalt Genom Center
Styrelsen for Patientsikkerhed
Bestilling: Forundersøgelse om outsourcet persondata15-05-20191904657911801
 Svar på henvendelse vedr. tandlægeregning samt sundhedsreformen16-05-20191904685912181