Fra: 21-05-2019 til: 21-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Regionshospitalet RandersRykker for revisorpåtegnet regnskab fra projektet "Behandling af svært overvægtige børn i Randersklyngen" - pulje til behandling af svært overvægtige børn15-05-20191602484911551
Region SjællandRykker for revisorpåtegnet regnskab for projektet "Familiepakken" - pulje til behandling af svært overvægtige børn15-05-20191602486911509
Høje-Taastrup KommuneSvar vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding fra Høje-Taastrup Kommune21-05-20191800809914587
TandlægeforeningenSender status vedr. afgørelse om autorisation21-05-20191806221914264
LægemiddelstyrelsenTilføjelse vedr. ny dato for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914285
SundhedsdatastyrelsenVedr. nye datoer for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914284
Digitaliseringsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Vedr. ny dato for Lægemiddelstyrelsens møde med Statens It-råd21-05-20191806579914479
LægemiddelstyrelsenKvittering for tilbagemelding vedr. ny dato for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914436
SundhedsdatastyrelsenVedr. forslag til ny dato for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914519
Lægemiddelstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen
Vedr. ny dato for Lægemiddelstyrelsens møde med Statens It-råd21-05-20191806579914478
SundhedsdatastyrelsenDigitaliseringsstyrelsens forslag til nye datoer for review ved Statens It-råd21-05-20191806579914286
LægemiddelstyrelsenVedr. ny dato for review-møde med Statens It-råd21-05-20191806579914283
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. efteruddannelse af læger til kosmetiske behandlere20-05-20191808385913418
Alliance of DemocraciesSvar på invitation til: Copenhagen Democracy Summit 201921-05-20191900031914265
 Orientering om oversendelse af henvendelse om køkkener i fængsler21-05-20191900078914258
 Svar til skoleelever om klimastrejke21-05-20191900079914171
Ældre SagenForeløbigt svar på invitation til Ekspertdag21-05-20191900082914052
Styrelsen for PatientklagerBestilling til STPK: Tålereglen i klage- og erstatningsloven20-05-20191900157913732
Holbæk SygehusSvar på henvendelse til sundhedsministeren om lægemangel i almen praksis16-05-2019SJ-STD-DEPBMA912004
Albertslund KommuneKvittering på opfølgning vedr. praktisk hjælp i plejebolig13-05-20191902112913492
 Svar på henvendelse om tvangsbehandling20-05-20191902789913313
 Anmodning om postadresse til brug for besvarelse af henvendelse om tvangsbehandling20-05-20191902789913245
 Svar vedr. e-cigaretter og rygestop21-05-20191902798914403
Tønder KommuneGenfremsendelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Læge- og Sundhedshuse21-05-20191902959914355
 Svar på henvendelse om behandlingsforløb for psykisk syge20-05-20191903048913335
Aalborg Universitetshospital, Syd
Aarhus Universitetshospital
Sygehus Lillebælt
OUH Odense universitetshospital
Rigshospitalet - Blegdamsvej
Referat fra møde om indberetningsvejledning den 09.05.201921-05-20191903225914295
 Svar på henvendelse vedr. diskriminationsproblematikken for personer med psykiske lidelser21-05-20191903376914026
 Svar vedr. speciallæger og sundhedsreformen21-05-20191903485914160
 Svar vedr. sundhedsreformen21-05-20191903490914780
JustitsministerietSvar på mail fra JM vedr. bidrag til borgerhenvendelse vedr. erstatningsansvarsloven m.m.16-05-20191903754912082
 Svar på henvendelse om behandlingen af psykisk syge20-05-20191903762913166
 Svar på henvendelse om videregivelse af oplysninger fra pårørendes patientjournal21-05-20191904134914770
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om afgørelse vedr. autorisation som sygeplejerske21-05-20191904231914220
Halsnæs KommuneSvar vedr. tredjelandsborgers ret til alkoholbehandling21-05-20191904283914507
 Svar på din aktindsigtsanmodning vedr. arbejdet med en ny model for voksentandplejen20-05-20191904449913114
 Partshøring over Sundhedsstyrelsens udtalelse ifm. klage over afgørelse om aktindsigt21-05-20191904481914617
BygningsstyrelsenOplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet til brug for proces vedr. eventuelle lokaleændringer efter regeringsdannelse21-05-20191904584914672
 Svar vedr. rygning21-05-20191904585914259
 Svar vedr. cerebral parese21-05-20191904609914136
 Regarding your inquiry to the Danish Minister for Health regarding presentation of product16-05-20191904619912488
Styrelsen for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientklager
Sundhedsstyrelsen
Nationalt Genom Center
Vedr. opdatering på bestilling m. frist 22/5/2019: Forundersøgelse om outsourcet persondata16-05-20191904657912777
 Svar vedr. røgfri miljøer21-05-20191904674914237
 Svar vedr. politikernes rygemuligheder21-05-20191904675914244
 Svar på henvendelse vedr. psykiatriens opbygning20-05-20191904678913129
 Svar på henvendelse om sygesikring i Danmark20-05-20191904689913230
 Svar vedr. Sundhedsreformen21-05-20191904698914067
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Assens Kommune21-05-20191904702914004
 Svar vedr. pris og indholdsstoffer i tobak21-05-20191904716914280
 Svar vedr. indholdsstoffer i tobak21-05-20191904720914306
 Svar på henvendelse om køb af væsker til e-cigaretter20-05-20191904748913688
 Svar vedr. genoptræningstilbud21-05-20191904749914461
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling på kommunale akutpladser16-05-20191904765913712
 Svar vedr. dobbelt prøvetagning21-05-20191904816914681
 Anmodning om præcisering af aktindsigt vedr. ministerbeføjelse i sundhedsloven21-05-20191904819914719
 Svar vedr. ældrepolitik21-05-20191904824914788