Fra: 23-05-2019 til: 23-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Afgørelse på klage over Statens Serum Instituts afgørelse om aktindsigt i "Central databehandlerliste" m.v. af 12. oktober 201723-05-20191707538916730
 Afgørelse på klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse af den 10. oktober 201723-05-20191709071916452
 Afgørelse på klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse vedr. aktindsigt i "2 af 6.386" den 3. oktober 201723-05-20191709172916688
 Afgørelse på klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse af den 11. december 201723-05-20191800963916522
Landsforeningen for Marfan SyndromGodkendelse af afregning fra driftspuljen22-05-20191805360915147
SundhedsdatastyrelsenVedr. nye datoer for review-møde med Statens It-råd23-05-20191806579915634
Helsingør KommuneSvar på spørgsmål omkring fritvalgsbevis11-10-20181808126915508
 Svar på invitation til Dannebrogs 800-års jubilæum22-05-20191900080915043
 Afgørelse på anmodning om aktindsigt i udformningen af sundhedssektorens strategi for cybersikkerhed07-03-20191901057865132
RigsrevisionenMinisteriets bemærkninger til materialeanmodningerne af 13. maj 2019 vedr. undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse22-05-20191901801915441
Stomiforeningen COPASvar på henvendelse fra Stomiforeningen vedr. hjælpemidler23-05-20191901922916793
 Svar på henvendelse om sagsbehandlingstid i konkret autorisationssag23-05-20191901934916394
 Svar på henvendelse om sundhedshuse22-05-20191903581915262
JustitsministerietOrientering til Justitsministeriet om overtagelse af borgerhenvendelse23-05-20191903707916312
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet omkring mikrobølgestråling23-05-20191904061915982
 Svar vedr. klage over sygehusforløb23-05-20191904512916087
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. tilbagemelding på henvendelse om projektsamarbejde22-05-20191904736915074
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. autorisation som læge i Danmark22-05-20191904737915058
 Anmodning om præcisering af aktindsigt vedr. ministerbeføjelse23-05-20191904819916608
 Svar vedr. bemanding i sundhedsvæsenet23-05-20191904833915686
Zybersafe
Sundhedsdatastyrelsen
Svar på henvendelse vedr. produkt til kryptering af data21-05-20191904870915709