Fra: 06-03-2019 til: 06-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 646 (S)06-03-2019SJ-STD-DEPABK847766
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 645 (S) SVARFRIST 19/305-03-2019SJ-STD-DEPABK847569
GigtforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. rehabilitering af gigtpatienter19-02-2019SJ-STD-DEPLCT833653
Dansk Børne Astma CenterBudgetforklaring vedr. bevilling til Dansk BørneAstma Center05-03-20191601148847452
Dragør KommuneDragør Kommune: Regnskab for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2018 samt overførsler fra 2016 og 2017 til 2018.05-03-20191601589846565
Favrskov KommuneRegnskab vedr. en værdig ældrepleje 2018 - Favrskov Kommune05-03-20191601599846407
Favrskov KommuneRegnskab vedr. en værdig ældrepleje 2018 - Favrskov Kommune05-03-20191601599846400
Halsnæs KommuneOplæg og tekst vedr. værdighedsmidlerne i Halsnæs Kommune 201926-02-20191601692847208
Thisted KommuneSvar på spørgsmål vedr. regnskab for 2017 vedr. værdighedsmilliarden for Thisted Kommune05-03-20191601928847277
Region NordjyllandRegnskab - Akutlægebilen i Hjørring08-02-20191605485846121
Norddjurs KommuneNorddjurs Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68475 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-02-20191608051846348
Guldborgsund KommuneForespørger til svar på spørgsmål vedr. mellemkommunal refusion i forbindelse med sundhedslovens § 141 (alkoholbehandling)17-01-20191800054804466
Frederikshavn KommuneRedegørelse fra Frederikshavn kommune for 2019 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje05-03-20191800781846604
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender klage over visitators behandling af fars sag01-03-2019SJ-STD-DEPEMLM844544
Lolland KommuneVedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet fra puljen om læge og sundhedshuse28-02-20191802090846825
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - reflektioner efter mini-høring i forbindelse med behandling af stofskiftesyge med thyroid27-02-2019SJ-STD-DEPCAN841121
UdenrigsministerietFremsender materiale til brug for møde i Regeringens Menneskerettighedsudvalg mandag den 4. februar 201931-01-20191806309819392
DR Danmarks RadioMail vedr. manglende akter trods aktindsigt i sag om Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af aktindsigtsanmodning29-01-20191808298815331
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 5. december 2018 - Bilag 6.104-12-20181808771846342
SundhedsdatastyrelsenSkriftlig behandling af pkt. 7 - Møde den 5. december 2018 i Den nationale bestyrelse for sundheds-it07-12-20181808771846345
SundhedsdatastyrelsenProgram for møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 5. december 201803-12-20181808771846338
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 5. december 201830-11-20181808771846333
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 5. december 201829-11-20181808771846319
 Vedr. klage til Styrelsen for Patientklager, som strander pga. énsidig kryptering02-12-20181809066767855
 Orientering om klage sendt til Justitsministeriet vedr. tandbehandling14-11-20181809066750110
World Health Organization (WHO)C.L.4.2019: Rotation of the chairmanschip of the Mechanism and the Steering Committee on substandard/spurious/falsely-labelled/falsified counterfeit (SSFFC) medicinal products18-02-20191809162833292
 Takker for svar vedr. sundhedsplatformen14-12-20181809909846817
Københavns Klinik for SpiseforstyrrelserUdbetalingsanmodning fra Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser IVS vedr. pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser04-03-20191809984847445
BEDklinikken ApSAnmodning om udbetaling fra BEDklinikken vedr. pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser04-03-20191810004847440
Sex og Samfund
Sundhedsministeriet
Henvendelse om ministeriets besvarelse af FN spørgeskema om implementering af handlingsplan for ICPD04-03-20191810628846889
Musik & MedieværkstedetHenvendelse til ældreministeren - tilbyder gratis koncert-tour på de danske plejehjem06-03-20191900030848178
 Borgerhenvendelse vedr. debatten om natur, miljø og klima05-03-20191900066847502
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. eftergivelse af SU-gæld03-03-20191900078844600
Hjørring BibliotekerneTakker for svar på invitation: Mad & Meninger på Hjørring Bibliotek05-03-20191900082846574
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-28/19, Ryanair05-03-20191900147848617
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-61/19, Orange Romania05-03-20191900147848620
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-811/18, INSS et Tesorería General de la Seguridad Social (udsættelse af sagen)05-03-20191900147848612
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-73/19, Movic e.a.05-03-20191900147848623
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-652/18, Mitnitsa Burgas (genoptagelse af sagens behandling)05-03-20191900147848626
ModerniseringsstyrelsenFordeling af udlodningsmidler 201906-03-20191900400847784
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i Den nationale bestyrelse for sundheds-it den 30. januar 2019 - Punkt 428-01-20191900648848100
SundhedsdatastyrelsenReferat af møde i Den nationale bestyrelse for sundheds-it den 30. januar 201911-02-20191900648848085
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i Den nationale bestyrelse for sundheds-it den 30. januar 201923-01-20191900648848104
AnkestyrelsenKvittering fra Ankestyrelsen på modtagelse af notat vedr. praksis for tilskud til medicin01-03-20191900682846369
 Henvendelse til sundhedsministeren om aktiv dødshjælp04-03-20191900732846331
SystematicVedr. henvendelse om sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2 (kvalitetssikring)06-03-20191900871847924
ViroGates A/SHenvendelse vedr. måling med suPARnostic på landets akutmodtagelser05-03-20191901506846780
DigitaliseringsstyrelsenISO 27001-modenhedsmåling jf. National strategi for cyber- og informationssikkerhed initiativ 1.205-03-20191901543846684
DigitaliseringsstyrelsenISO 27001-modenhedsmåling fra Digitaliseringsstyrelsen via Solusi05-03-20191901543846687
UdenrigsministerietArktisk Råd: Udkast til Rovaniemi ministererklæring med anmodning om bemærkninger01-03-20191901698846413
 Takker for svar vedr. visitation til plejehjemsplads04-03-20191901774846244
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. svar på henvendelse om udfordringer ifm. radiografuddannelsen06-03-20191901894848163
Statsministeriet
Non-EU-læger i Danmark
Oversender henvendelse til sundhedsministeren vedr. KBU stillinger (klinisk basisuddannelse) til en gruppe læger fra tredjeverdenslande18-02-20191901940832234
UdenrigsministerietHØRING: Udkast til redegørelse til Folketinget om udvalgte internationale organisationer22-02-20191902028837124
Albertslund KommuneUddybning af spørgsmål vedr. praktisk hjælp i plejebolig04-03-20191902112847155
Albertslund KommuneUddybning af spørgsmål vedr. praktisk hjælp i plejebolig26-02-20191902112845502
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. problemer med forsvunden tandprotese under hospitalsindlæggelse06-02-20191902283824207
ModerniseringsstyrelsenKopi af svar på brev til ministeren for offentlig innovation vedr. sundhedsreformen01-03-20191902297846642
Region HovedstadenPRO psoriasis: Tilbagemelding fra regionerne06-03-20191902319848373
Region HovedstadenPRO multipel sklerose: Tilbagemelding fra regionerne06-03-20191902319848367
Context Media ApSHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lang sagsbehandlingstid på dansk autorisation.02-03-20191902352844530
UdenrigsministerietTECH/Abu Dhabi: Tech-ambassadørens møde med De Forenede Arabiske Emiraters minister for kunstig intelligens.04-03-20191902368846542
 Klage over afslag på et nyt KBU-forløb (klinisk basisuddannelse)22-02-20191902369837899
 Forespørger til sagen om KBU forløb 2 (klinisk basisuddannelse) ved PC Ballerup - klage over afslag på forlængelse af KBU28-02-20191902369842988
FinansministerietBorgerhenvendelse om forslag til ændring af sygehusbehandling21-02-20191902383840153
FinansministerietOversendelse af borgerhenvendelse om formodet samtykke til videregivelse af oplysninger ved indlæggelse26-02-20191902389840126
Dansk Børne Astma CenterInvitation fra Dansk BørneAstma center til foredrag i forbindelse med Novo Nordisk prisen 201904-03-20191902391846993
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - mener at idrætsstuderende bør tænkes ind i patientarbejdet26-02-20191902407840495
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 600 (S)05-03-20191902418846900
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsplatformen15-12-20181902440782530
 Kopi af henvendelse til beskæftigelsesministeren vedr. erstatning efter ulykke05-03-20191902448846914
 Borgerhenvendelse - har af sin læge fået anbefalet at ryge hash04-03-20191902449846057
 Borgerhenvendelse - opfølgning på henvendelse vedr. ventetid på kræftbehandling05-03-20191902454847107