Fra: 06-03-2019 til: 06-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Afbeskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn05-03-20191604318847297
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune: anmodning om revideret budget til projektnr. 65259 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-03-20191605413846884
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. status for udmøntning af handlingsplanen for en styrket indsats for den ældre medicinske patient04-03-20191701019845500
FilmFyn A/SSvar på henvendelse om tak for samarbejdet22-11-20181800101758140
Lægemiddelindustriforeningen - LIFTil LIF: 18. møde i STARS* - takker for input og forslag til oplæg05-03-20191802212846730
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Orientering fra SDS på STARS*-møde 19. marts06-03-20191802212847767
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om afsluttende afrapportering for projekt under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom06-03-20191804619848260
BørneulykkesfondenAnmodning om afsluttende afrapportering for projekt under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom06-03-20191804620848246
Odense UniversitetshospitalAnmodning om afsluttende afrapportering for projekt under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom06-03-20191804621848327
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på behandling og til hjælpemiddel06-03-20191809424847547
 Svar på henvendelse vedr. behandlingsforløb04-03-20191810590846657
 Svar på henvendelse vedr. bemanding06-03-20191900044848339
BerlingskeSvar på Berlingske-rundspørge om chikane mv.05-03-20191900066847282
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om SU-gæld06-03-20191900078847751
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. pensionsalder.05-03-20191900078846368
Arena NæstvedSvar på invitation til Nephew koncert i Arena Næstved06-03-20191900080848249
Dansk ErhvervForeløbigt svar på deltagelse i årsdag06-03-20191900081848422
Danske RegionerSundhedsministerens deltagelse i Danske Regioners generalforsamling 201905-03-20191900081847439
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om baggrund for sagsbehandlingstid ifm. indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer06-03-20191900340848079
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om supplerende bemærkninger vedr. KBU-forløb06-03-20191900755848332
 Orienterer klager om, at partshøringssvar er sendt til STPS mhp. supplerende udtalelse06-03-20191900755848363
KPMG
Sundhedsdatastyrelsen
Opstartsmøde vedr. aftale om ISAE 3000-revision i Sundheds- og Ældreministeriet - forslag til mødedatoer05-03-20191900757847271
 Svar på henvendelse vedr. Holbæk Sygehus06-03-20191900807847859
PharmadanmarkSvar på henvendelse vedr. regeringens udspil til sundhedsreform06-03-20191900812847797
SystematicVedr. henvendelse om sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2 (kvalitetssikring)06-03-20191900871847925
SystematicVedr. henvendelse om sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2 (kvalitetssikring)06-03-20191900871847879
European Commission DG SANTETakker for bemærkninger til udkast til gennemførelsesretsakt om eHealth-netværket05-03-20191900936846774
 Svar på henvendelse vedr. barnebarns sygdomsforløb06-03-20191901350847840
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm del. - svar på spm. 551 (1901598)05-03-20191901598846785
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 552 (1901598)05-03-20191901598846790
FinansministerietDagsorden og materiale til møde i fællessekretariatet 12. marts part 1 - National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet05-03-20191901604847273
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm 553 (1901728)05-03-20191901728846886
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 554 (1901728)05-03-20191901728846847
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - svar spm. 555 (1901728)05-03-20191901728846877
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 52606-03-20191901781848429
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karin Gaardsted
Svar på spm. S 56206-03-20191902019848399
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Orla Hav (S)
Svar på spm. S 55306-03-20191902019848403
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 56006-03-20191902019848391
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Orla Hav (S)
Svar på spm. 55306-03-20191902019848389
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 576 (1902188)05-03-20191902188847310
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 581 (1902188)05-03-20191902188847314
Danske RegionerMinisteriet orienterer Danske Regioner om intern videresendelse af henvendelse om skilsmissebørn og sundhedskort04-03-20191902307845131
Danske RegionerOrienterer Danske Regioner om, at ministeriet ikke foretager sig yderligere vedr. henvendelse om skilsmissebørn og sundhedskort05-03-20191902307846304
Nævnenes HusTakker for orientering om teleløsninger05-03-20191902331847048
 Vi har oversendt din mail om forhøjet pensionsalder til Beskæftigelsesministeriet05-03-20191902362847191
Region MidtjyllandIndhentning af udtalelse fra Region Midtjylland - Psykiatri og Social vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847365
Psykiatrien i Region SyddanmarkIndhentning af udtalelse fra Psykiatrien i Region Syddanmark vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847354
BEDklinikken ApSIndhentning af udtalelse fra BEDklinikken vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847386
Region HovedstadenIndhentning af udtalelse fra Region Hovedstaden vedr. aktindsigtsanmodning om pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847375
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeIndhentning af udtalelse fra LMS vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847331
OUH Odense universitetshospitalIndhentning af udtalelse fra OUH vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847393
Københavns Klinik for SpiseforstyrrelserIndhentning af udtalelse fra Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847399
AskovfondenIndhentning af udtalelse fra Askovhus vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser05-03-20191902386847410
 Svar på henvendelse vedr. offentlige høringer06-03-20191902425848355
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringOversendelse af borgerhenvendelse vedr. udførelse af sundhedsfagligt arbejde på kommunens jobcentre06-03-20191902446848184