Fra: 20-03-2019 til: 20-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Viborg KommuneSvar vedr. regnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje til Viborg kommune20-03-20191601939862614
Region SjællandEndeligt referat af 2. møde om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning fra Universitetshospital Køge, 6. december 201820-03-20191706910862438
UlykkesPatientForeningenSvar på henvendelse om ønske om at blive optaget på ministeriets høringsliste20-03-20191707803861705
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - svar på spm. 2220-03-20191802690862049
Danske TandplejereSvar på spm. om dato for nyt møde i Dialog- og Inddragelsesforum20-03-20191803753863056
Region HovedstadenBemærkninger vedr. slutrapport for 2018 til projekt "Shared Care"19-03-20191803846860860
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på telefonsamtale d.d. vedr. behandlingstestamenter19-03-20191804022860038
Silkeborg KommuneSvar på henvendelse om skabelon for evaluering og erfaringsopsamling - Pulje til bedre livskvalitet på plejecentre19-03-20191805488860439
Herning KommuneSvar på henvendelse vedr. afrapportering fra puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019. 180553919-03-20191805539860263
Uddannelses- og ForskningsministerietBrev til uddannelses- og forskningsministeren vedr. ph.d'er19-03-20191806281860179
SundhedsdatastyrelsenOrientering om indkaldelse og dagsorden til 5. møde i Partnerskabet for SDG-data (FN's Verdensmål) torsdag d. 28. marts 201919-03-20191808753860525
Dansk StandardBrev om bevilling af støtte til standardiseringsarbejdet på sundhedsområdet for 201919-03-20191809529859990
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag vedr. anker vedr. lægemiddelskadeerstatninger20-03-20191810021861898
Rainbow Business DenmarkSvar på invitation - Danish Rainbow Awards - AXGIL 201920-03-20191900081861337
Healthcare Business InternationalSvar på invitation til Healthcare Business International Conference20-03-20191900082861778
HelsedirektoratetSvar på invitation til norsk sundhedskonference20-03-20191900082861463
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tilsyn med ældreplejen19-03-20191900345860140
 Svar på henvendelse vedr. erstatningssystemet20-03-20191901463862404
SundhedsdatastyrelsenVedr. ny version af engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til godkendelse20-03-20191901494862375
LiquidmindsKvittering for ny version af engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til godkendelse20-03-20191901494862373
DigitaliseringsstyrelsenVedr. ISO 27001-modenhedsmåling - Regneark til besvarelse20-03-20191901543862296
SundhedsdatastyrelsenVedr. Bestilling af ISO 27001-modenhedsmåling20-03-20191901543862273
SundhedsdatastyrelsenBestilling: ISO 27001-modenhedsmåling og kontaktperson05-03-20191901543862205
LægemiddelstyrelsenBestilling: ISO 27001-modenhedsmåling og kontaktperson05-03-20191901543862200
LægemiddelstyrelsenVedr. bestilling af ISO 27001-modenhedsmåling20-03-20191901543862253
 Svar på henvendelse vedr. lægemiddelsag20-03-20191901580862251
FinansministerietDagsorden og materiale til 11. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.19-03-20191901604860986
KLDagsorden og materiale til 11. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.19-03-20191901604861165
MF May-Britt KattrupSvar fra sundhedsministeren vedr. regionsklinikker - Nordic Medicare.18-03-20191901798859556
Rigsrevisionen<124258> Anmodning om kvittering for modtagelse af supplerende materiale om udbetalingsanmodningerne20-03-20191901801862699
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Sct. Hans20-03-20191901801862667
Rigsrevisionen<124258> Supplerede materiale vedr. Slagelse psykiatri20-03-20191901801861971
Rigsrevisionen<124258> Endeligt referat af møde med Region Sjælland om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning, 6. december 201820-03-20191901801862452
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Rigshospitalet20-03-20191901801861978
 Svar på borgerhenvendelse om jomfruhinder og kvindeundertrykkelse19-03-20191901822859789
 Ministersvar vedr. borgerhenvendelse om tilskud til medicinsk cannabis19-02-20191901860833917
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 58319-03-20191901918862340
 Svar på henvendelse vedr. deltidsansættelse af tolke20-03-20191901928862301
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59419-03-20191901933862329
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 58919-03-20191901933862363
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59319-03-20191901933862310
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59919-03-20191901933862322
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 60019-03-20191901933862325
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59219-03-20191901933862332
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59119-03-20191901933862334
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59019-03-20191901933862336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59819-03-20191901933862355
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59719-03-20191901933862358
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59619-03-20191901933862361
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59519-03-20191901933862327
 Svar på borgerhenvendelse om hjælp til øjenoperation19-03-20191902118859801
 Svar på dine henvendelser af 3. og 23. februar 2019 om manglende habilitet19-03-20191902445860277
 Ministersvar på borgerhenvendelse vedr. medicinsk cannabis12-03-20191902651853263
Danske RegionerStatus på videotolkecenter20-03-20191902711862990
Cheval Blanc Kantiner A/SSvar på anmodning om prisregulering vedr. kantinetilskud samt vederlag-Gæstesalg i perioden 2015 -201820-03-20191902969862098