Fra: 27-03-2019 til: 27-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Sjældne DiagnoserSjældne Diagnoser: Spørgsmål til udmøntning af midler26-03-20191607063869160
Albertslund KommuneSvar vedr. afrapportering for 2018 vedr. "De Gode Madkasser" - pulje til bedre mad26-03-20191704873869092
Guldborgsund KommuneSvar vedr. årsrapport for 2018 vedr. "Bord Dæk Dig"26-03-20191704875869098
Middelfart KommuneSvar vedr. afrapportering vedr. pulje til bedre mad til ældre26-03-20191704877869108
Region HovedstadenBekræftelse af pl-forskel - sygehusinvesteringer26-03-20191709357869393
Kerteminde KommuneSvar vedr. overførselsanmodning vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Kerteminde Kommune26-03-20191800815868919
Patientforeningen DanmarkPAH Patientforeningen Danmark: Tilsagn om midler fra rådighedspuljen - udlodningsmidler26-03-20191801767869181
Danske RegionerTil DR: Rapport om guide til sundhedsapps27-03-20191804186870349
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel om materiale til materialemøde om review ved Statens It-råd27-03-20191806579869635
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. materiale til materialemøde om review ved Statens It-råd27-03-20191806579869629
DigitaliseringsstyrelsenVedr. materiale til materialemøde om review ved Statens It-råd25-03-20191806579869624
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentVedr. OECD High-level meeting on Knowledge Based Health Systems - venues26-03-20191808079868893
Sundhed.dkKommentarer fra ministeriet, DR og KL - Høring af sundhed.dk's strategi 26. marts 201926-03-20191808647868193
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse i klagesag om dispensation for sprogkrav sendes til STPS til orientering27-03-20191809186869587
 Afgørelse i klagesag om dispensation for sprogkrav sendes til klager27-03-20191809186869578
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om kvalitetssikring af vejledningsafsnit om nye regler for sprogkrav25-03-20191809186869560
PrimetimeSvar vedr. interview om Forsikring & Pension27-03-20191900066870250
Børne- og SocialministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse om tabt arbejdsfortjeneste27-03-20191900078870230
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse om kørekort til ældre27-03-20191900078870227
 Orientering om oversendelse af henvendelse om ældre i trafikken27-03-20191900078870323
 Svar på henvendelse vedr. hypnose27-03-20191900079869943
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatForeløbigt svar på invitation til De danske årsmøder 201927-03-20191900080870290
Uppsala UniversitySvar på invitation til Uppsala Health Summit, Healthy Urban Childhoods27-03-20191900082870261
Hørsholm KommuneSvar på henvendelse fra Hørsholm kommune vedr. opfølgende spørgsmål vedr. udeblivelsesgebyr på kommunal træning26-03-20191901330868749
Hørsholm KommuneKvittering for modtagelse af henvendelse fra Hørsholm kommune vedr. opfølgende spørgsmål vedr. udeblivelsesgebyr på kommunal træning07-03-20191901330849837
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Miljø- og Fødevareministeriet
Svar på SUU alm. del spm. 535-542 og 544 - Tak for bidrag27-03-20191901556869575
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 54627-03-20191901727869548
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 54727-03-20191901727869550
MødrehjælpenKopi af svar til mødrehjælpen m.fl. vedr. sundhedsreformen25-03-20191902124867758
 Oplysning om klagemuligheder ifm. ministeriets afgørelser af 3. og 23. februar 2019 om habilitet22-03-20191902445865664
 Indhentning af oplysninger til besvarelse af henvendelse om sygdommen ME26-03-20191902559868442
 Indhentning af oplysninger til brug for besvarelse af henvendelse om sygdommen ME26-03-20191902644868507
 Indhentning af oplysninger til brug for besvarelse af henvendelse om sygdommen ME26-03-20191902645868654
Langelinie PavillonenVedr. forespørgsel om konference lokation - Langelinie26-03-20191902826869170
PatienterstatningenSvar til Patienterstatningen vedr. ekspeditionstid med hensyn til ankeudtalelser26-03-20191902981868409
 Svar på henvendelse vedr. Digitalt Sundhedskort27-03-20191903077869597
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - svar på spm. 36027-03-20191903093869496
UdenrigsministerietSvar på indkaldelse til forberedende møde d. 8. april 2019 kl. 10 om 33. Internationale RCRC (Red Cross and red crescent) Konference, 201925-03-20191903184867792
 Anmodning om angivelse af tidsramme vedr. forespørgsel om interview26-03-20191903218868678
Danmarks ApotekerforeningBemærkninger vedr. transport i forbindelse med apoteksbesøg26-03-20191903222868687
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om afgørelse i klagesag om afslag på dansk autorisation som læge27-03-20191903226869545
SundhedsdatastyrelsenTilmelding til øvelse hos IBM26-03-20191903249869610