Fra: 11-10-2018 til: 11-10-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: angående budget for 2018 til genoptræningsindsats til fysisk sårende veteraner på Rigshospitalet.11-10-20181601282719618
MuusmannKommentarer til rapport om Lokale værktøjer11-10-20181610422720290
WHO´s Regionalkontor for EuropaSvar på invitation til Global Conference on Primary Health Care11-10-20181800019719470
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. rejsekort til pensionister11-10-20181800110719556
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. pensionistrettigheder11-10-20181800110719701
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra skoleelever, der skal undersøge projektet Ældre Sagen11-10-20181800119719576
 Svar på henvendelse om skoleopgave10-10-20181800119718183
Forskningsklinikken for LudomaniSvar på anmodning om ændring i projektet "Ludomanibehandling i eget hjem"11-10-20181801007720353
Sundhedsstyrelsen
Region Midtjylland
Endeligt referat af afsluttende statusmøde vedr. Dansk Center for Partikelterapi den 3. september 201810-10-20181801994718439
 Svar på henvendelse om autorisation af specialister i biokemi10-10-20181802737718888
H. Lundbeck A/SSvar vedr. ansøgning om dispensation fra prisloftsaftalen for Truxal tabeletter (Chlorprothixen)11-10-20181803684720367
H. Lundbeck A/SSvar vedr. ansøgning om dispensation fra prisloftsaftalen for Noritren tabeletter (Noritriptylin)11-10-20181803685720370
Politiken ResearchSupplerende svar på spørgsmål om ad hoc myndigheder10-10-20181804585720216
MedComAfklaring vedr. udvidet brug af adviser på det kommunale socialområde11-10-20181805349719681
 Forslag fra oplægsholdere til Stresspanelet11-10-20181805471719533
 Svar på henvendelse vedr. permanent make-up11-10-20181806500719525
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 129709-10-20181806585718158
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 129809-10-20181806585718165
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på borgers supplerende bemærkninger om sit behandlingsforløb11-10-20181806736719859
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ældre og borgere med handicap11-10-20181807034719656
BeskæftigelsesministerietVideresender borgerhenvendelse om mad fra sygesikringen til BM10-10-20181807098718983
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klager over behandlingsforløb og sundhedsvæsenet11-10-20181807404720253
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Carolina Magdalene Maier
SUU alm. del - svar på spm. 140609-10-20181807536718149
 Svar på henvendelse om ventetid på behandling10-10-20181807693718506
 Svar på henvendelse vedr. kræftbehandling i udlandet10-10-20181807773718880
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 146210-10-20181807963718628
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 146110-10-20181807963718622
 Svar på anmodning om aktindsigt af 1. oktober 2018 vedr. ALS09-10-20181807968717419
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - Svar på spm. 142010-10-20181807971718899
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - Svar på spm. 142110-10-20181807971718907
MedicoindustrienSvar på henvendelse vedr. nye forordninger for medicinsk udstyr11-10-20181808032720292
 Svar vedr. recovery-implementering10-10-20181808088718847
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresendelse af klage over langvarig behandling af aktindsigt til Styrelsen for Patientsikkerhed09-10-20181808298717745
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 310-10-20181808311718554
Stresspanelets deltagereInvitation til overskudstopmøde den 7. december: Danmark med mentalt overskud10-10-20181808343718229
Praktiserende Speciallæger FAPS c/o Foreningen af Speciallæger FASBemærkninger vedr. speciallægesektoren og sundheds-IT10-10-20181808381719311
 Bekræfter modtagelse af henvendelse om sprogkrav til læger11-10-20181808412719696