Fra: 14-08-2019 til: 14-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningHenvendelse til ministeren med orientering vedr. kommunale indsatser på kronikerområdet13-08-2019SJ-STD-DEPLCT957021
Alkohol & SamfundMinisteren inviteres til at præsentere konklusionerne på serviceeftersynet på konference om alkoholbehandling 29. januar 202014-08-2019SJ-STD-SUMLLU957277
Det Sociale NetværkMinisteren inviteres til Psykiatritopmøde 2019 - Lørdag den 5. oktober13-08-2019SJ-STD-SUMLLU956904
SamuelsenSundhedsministeren inviteres til at holde oplæg ved sundhedspolitisk nytårskur13-08-2019SJ-STD-SUMLLU956878
Nationalt Videnscenter for DemensNational Videnscenter for Demens j.nr. 1604063 - Initiativ 1-11-18 - Budget, accept og udbetalingsanmodning14-08-20191604063957770
Ringkøbing-Skjern KommuneUdbetalingsanmodning vedr. projekt 68484 om nedbringelse af ventetid til genoptræning07-08-20191608059956512
Aarhus UniversitetshospitalUdbetaling af midler til videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis hos Aarhus Universitetshospital08-08-20191610893956600
Ansatte Tandlægers OrganisationIndstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Ansatte Lægers Organisation13-08-20191611041956836
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. unge og rygning13-08-2019SJ-STD-DEPEMLM956068
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse til ministeren vedr. tandlægeregninger m.m.05-08-2019SJ-STD-DEPEMLM950538
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. regeringens oplæg om selvbestemmelse på plejehjem07-08-2019SJ-STD-DEPEMLM951860
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. det danske sundhedsvæsens behandling af kronisk syge personer12-08-2019SJ-STD-DEPEMLM954905
 Borgerhenvendelse - fremsender kritik af hjemmehjælpere13-08-2019SJ-STD-DEPEMLM956361
Region NordjyllandOpfølgning på projektet under pulje til etablering af læge- og sundhedshuse13-08-20191802121956623
Skanderborg KommuneSamlet investeringsprofil for 2018+2019 vedr. projekt under pulje til etablering af læge- og sundhedshuse09-08-20191802149956035
Rigshospitalet - BlegdamsvejForespørgsel vedr. midler til regionale centre for ofre for voldtægt13-08-20191805629956529
Danske RegionerResponstider 2. kvartal 201913-08-20191808774956889
Syddansk SundhedsinnovationAnmodning om udbetaling af tilskud - pulje til løft af digitale kompetencer07-08-20191809489956597
FinansministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse om forslag til ændring af vanetænkning13-08-20191900078956724
 Borgerhenvendelse til ministeren - fremsender klage over sagsbehandlingen i Ankestyrelsen og Lolland Kommune12-08-20191900078956988
UndervisningsministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. uddannelse for personer med en psykisk diagnose13-08-20191900078956798
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. skat for folk med lave off. udgifter25-07-20191900078956807
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-509/19, BMW13-08-20191900147957374
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-500/19, Puls 4 TV13-08-20191900147957377
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-512/19, Go Sun et Malby Energy 4 (udsættelse af sagen)12-08-20191900147957355
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-481/19, Consob12-08-20191900147957328
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-526/19, Entoma12-08-20191900147957352
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-496/19, Antonio Capaldo12-08-20191900147957349
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-478/19 og C-479/19, UBS Real Estate m.fl.12-08-20191900147957325
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-510/19, Openbaar Ministerie13-08-20191900147957370
Folketingets OmbudsmandFOB fremsender kopi af brev vedr. klage over ministeriets sagsbehandlingstid med bilag09-08-20191900755954100
Foreningen Ringen i SlagelseRingen i Slagelse søger Rådighedspuljen, udlodningsmidlerne13-08-20191901340957422
Skanderborg KommuneSamlet investeringsprofil for 2018 og 2019 vedr. projekt under pulje til etablering af læge- og sundhedshuse09-08-20191903043956039
SundhedsstyrelsenOrientering om sagsbehandler på området vedr. ME/kronisk træthedssyndrom12-08-20191903644955520
DigitaliseringsstyrelsenVedr. statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS) forud for 5. styregruppemøde13-08-20191903814956042
SundhedsdatastyrelsenStatusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS) forud for 5. styregruppemøde12-08-20191903814955973
SundhedsdatastyrelsenKopi af mail til Digitaliseringsstyrelsen vedr. bestilling: Statusrapportering på initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS) forud for 5. styregruppemøde13-08-20191903814956584
Cystisk Fibrose ForeningenUdbetalingsanmodning fra CF Foreningen vedr. midler til sjældne sygdomme12-08-20191903937956612
Statens Serum InstitutAMR (antimicrobial resistance) presentation - Nordic campaign13-08-20191903961956044
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag til notat om faglige retningslinjer for tilsyn og brystkræftsagen09-08-20191904980956570
WHO´s Regionalkontor for EuropaMeeting at WHO/Europe, 14 August 201901-08-20191905002957036
Københavns KommuneBidrag fra Københavns Kommune til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)14-08-20191905604957758
Fonden En god start i livetFonden ”En god start i livet” inviterer ministeren til at overrække årets pris - oktober eller november 201912-08-20191905672955840
Syddansk UniversitetSundhedsministeren inviteres som festtaler ved aflæggelse af lægeløftet 31. januar 2019 i Odense13-08-20191905672956201
Region NordjyllandSupplerende oplysninger om oplæg på Sundhedskoordinationsudvalgets Sundhedspolitiske Samling 20. september13-08-20191905672956358
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)Rykker for svar på henvendelse vedr. invitation til at holde tale på Årskursus14-08-20191905672957525
Bedre PsykiatriMinisteren inviteres til at deltage i Folkemødet i Odsherred 7. september 201913-08-20191905672956934
Embassy of ArmeniaHenvendelse til ministeren vedr. posten som WHO Regional Director for the European Region14-08-20191905672957503
KastelløbetMinisteren inviteres til Kastelløbet tirsdag den 20. august 201913-08-20191905673956939
Sort/HvidPremiereinvitation til forestillingen "Dødsangst i Galop"13-08-20191905673956924
Roskilde KatedralskoleMinisteren inviteres til promillebar på Roskilde Katedralskole14-08-20191905673957282
Globalt FokusInvitation til lancering af Verdenstimen på Københavns Rådhus den 26. august kl. 13.0014-08-20191905673957280
DUF - Dansk Ungdoms FællesrådAnmoder om ministerens mening om demokratiets tilstand13-08-20191905674956914
DGIMinisteren inviteres til møde med formanden for DGI14-08-20191905690957544
 Borgerhenvendelse til ministeren - utilfreds med at lægerne får oplysninger fra sagsbehandlere29-07-20191906192948182
 Vedr. klage til Styrelsen for Patientklager m.m.01-08-20191906193949415
Dansk Industri DIBemærkninger til høring om styrket indsats på høreapparatsområdet13-08-20191906419955933
Danske Øre- Næse og Halslægers Organisation - DØNHOHøringssvar - Bekendtgørelser vedr. lov 507 af den 1. maj om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)09-08-20191906419953892
 Henvendelse vedr. antal registrerede i Vævsanvendelsesregisteret02-07-20191906460940691
 Complaint form for the patient (Klage over behandling på asylcenter)08-08-20191906471954165
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 2313-08-20191906582956648
 Henvendelse vedrørende mulig international aftale om sundhedsydelser07-08-20191906583955908
 Fremsender sine forskningsresultater vedr. mælkekartoner09-08-20191906589954591
Europa-KommissionenTilbyder et besøg i Sundheds- og Ældreministeriet vedr. berigtigelse af fejl og terminologi i EU-retsakter31-07-20191906601949136
 Borgerhenvendelse vedr. tolkegebyr12-08-20191906604955842