Fra: 22-08-2019 til: 22-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dragør KommuneRevisorgodkendt regnskab til værdighedsmilliarden og klippekort 201822-08-20191601589963196
Vesthimmerlands KommuneVesthimmerlands Kommune: Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2015, 1. udmøntningsrunde14-08-20191601834960599
Lemvig KommuneBemærkninger vedr. pulje til en værdig ældrepleje21-08-20191601889962293
Vejle KommuneVejle Kommune: Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2015, 1. udmøntningsrunde / 2016, 2. udmøntningsrunde14-08-20191602114960613
Holstebro KommuneKontaktoplysninger - vedr. midler til Center for Sundhed i Holstebro21-08-20191603326962690
Vejle KommuneVejle Kommune: Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde15-08-20191611338960887
Guldborgsund KommuneAfslutning af projekt "Nye oplevelser i hverdagen" under pulje til livskvalitet21-08-20191805518963112
SundhedsdatastyrelsenMail fra ministeriet til Sundhedsdatastyrelsen: Retsinformation ift vejledning om videregivelse af oplysninger om implantater15-08-20191807766962276
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. blodsukkermåler21-08-20191900078962766
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. debatindlæg vedr. ændring i boligreguleringslovens § 522-08-20191900078963239
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. psykologbehandling21-08-20191900078962224
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelsen vedr. for meget udbetalt pension22-08-20191900078963270
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. integrationsydelsen og dens konsekvenser for danske statsborgere22-08-20191900078963789
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. plejeboliggarantien22-08-20191900078963878
HjernetumorForeningenSendt tilsagn til Hjernetumorforeningen vedr. udlodningsmidler12-08-20191901199955607
Patientforeningen ModermærkekræftSendt tilsagn til Patientforeningen Modermærkekræft om udlodningsmidler12-08-20191901339955760
Danmarks Apotekerforening
Nextpuzzle
It-review af apotekersektoren: Opsummering af møde 19/8-1920-08-20191902470961503
Skive KommuneUdbetaling vedr. Skive Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191902807962633
Region NordjyllandGodkendelse og udbetaling vedr. Morsø Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191902971962621
Ringsted KommuneGodkendelse og udbetaling vedr. læge- og sundhedshus i Ringsted Kommune - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191902979962622
Region HovedstadenGodkendelse og udbetaling vedr. Læge- og Sundhedshuset på Frb. Hospital - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191902997962630
Helsingør KommuneGodkendelse og udbetaling vedr. læge- og sundhedshus i Helsingør Kommune - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903015962623
Ballerup KommuneUdbetaling vedr. Læge- og Sundhedshus Ballerup Kommune - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903026962629
Aabenraa KommuneUdbetaling vedr. Det digitale sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903033962631
Region MidtjyllandGodkendelse og udbetaling vedr. Center for Sundhed Holstebro - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903038962625
Region MidtjyllandGodkendelse og udbetaling vedr. Skive Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903042962624
Region MidtjyllandGodkendelse og udbetaling: vedr. Skanderborg Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903043962628
Region MidtjyllandGodkendelse og udbetaling vedr. Tunø og Endelave - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse21-08-20191903045962627
Bedre PsykiatriInvitation til FOLKEMØDET i Odsherred den 7. september 201922-08-20191905672963581
MF Julie SkovsbyVært ved Green Care-konference 7. november 201922-08-20191905672963632
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 122-08-20191906008963864
Dansk Selskab for Almen Medicin DSAMSvar på henvendelse vedr. Nationalt Genom Center22-08-20191906008963444
 Afgørelse om aktindsigt i arbejdsforbud udsendes til anmoder21-08-20191906032962905
 Besvarelse af borgerhenvendelse - vedrørende det psykiatriske system22-08-20191906058963337
 Besvarelse af borgerhenvendelse - søger hjælp til psykisk syg søn22-08-20191906065963544
Radiograf RådetSvar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. møde21-08-20191906126962875
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. henv. om forskning i ALS behandling22-08-20191906148963560
Ældre SagenSvar til Ældre Sagen på henvendelse til ministeren vedr. ny handlingsplan for den ældre medicinske patient22-08-20191906153963698
Danske HandicaporganisationerSvar til Danske Handicaporganisationer på henvendelse vedr. en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient22-08-20191906153963755
Dansk SygeplejerådSvar til Dansk Sygeplejeråd på henvendelse vedr. en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient22-08-20191906153963741
LægeforeningenSvar til Lægeforeningen på henvendelse vedr. en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient22-08-20191906153963706
FOA - Fag og ArbejdeSvar til FOA på henvendelse vedr. ny handlingsplan for den ældre medicinske patient22-08-20191906153963746
 Besvarelse af borgerhenvendelse - tvang i psykiatrien21-08-20191906194962555
DataprocesVedr. din aktindsigtsanmodning om mellemkommunal refusion21-08-20191906857962784
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Status for implementering af sektorstrategier for cyber- og informationssikkerhed22-08-20191906914963732