Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Pulje til forebyggelse og behandling af ludomani 2018
Sundheds- og Ældreministeriet indkalder ansøgninger til pulje til forebyggelse og behandling af spilafhængighed og ludomani på 36,9 mio. kr. i 2018 (2018-pl reguleret) med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2018.
Ansøgningsfrist: 4. januar 2018
Læs mere


Sidst opdateret 01-12-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055