Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljeopslag

Etablering af 7 nye hospicepladser - 5 mio. kr. (2017-pl) årligt fra 2017 og frem til 2020
Formålet med puljen er at styrke den palliative indsats på hospice i de områder af landet, hvor en region fx vurderer, at der er behov for yderligere kapacitet som følge af lang afstand til en hospiceplads. Hospicepuljen kan ansøges af en region i samarbejde med en ny eller eksisterende selvejende institution, hvis formål det er at drive et hospice.
Ansøgningsfrist: 16. maj 2017


Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Andre puljer
Genopslag: Pulje til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre  - (restmidler) 130 mio. kr.
Puljen kan søges af alle kommuner. Hvor det er relevant, kan ansøgningen indsendes af kommuner i samarbejde
med almene boligorganisationer, selvejende institutioner og private leverandører.
Ansøgningsfrist: 17. maj kl. 12. 


Sidst opdateret 24-04-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055