Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

2 puljeopslag til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger
Ved satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre. Der er afsat 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til initiativer indenfor puljens anvendelsesområde. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje til at understøtte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering. 
2 puljer på hver 5,8 mio kr. 
Ansøgningsfrist: 4. juni 2018 kl. 12.00
Læs mere om puljerne 

Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter
Sundheds- og Ældreministeriet inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.
Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for oplysningsvirksomhed om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter.
Der er i alt op til 900.000 kr. til fordeling i 2018.
Ansøgningsfrist: 15. juni 2018 kl. 12.00
Læs mere om puljen


Sidst opdateret 15-05-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055