Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljeopslag

Livshistorier i demensplejen (3,8 mio. kr. i 2017)
Formål med puljen er at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, bl.a. i form af vejledning af medarbejdere og fremme af brugen af digitale værktøjer, der understøtter arbejdet. Livshistorier kan på en systematisk måde anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv og hjælpe ham eller hende til at erindre eller få viden om eget liv.
Ansøgningsfrist: 7. august

Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund (25 mio. kr. i 2017)
Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund og det nationale mål om, at alle 98 danske kommuner skal være demensvenlige – og kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer kan søge om midler til lokale eller landsdækkende aktiviteter, som bidrager til denne udvikling. Der lægges vægt på geografisk spredning ved tildeling af midler. 
Ansøgningsfrist: 23. juni 2017 kl. 12


Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt


Sidst opdateret 19-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055