Skip navigation


Psykiatri

Satspuljeaftaler og psykiatriaftaler indgået på sundhedsområdet.

Psykiske lidelser er hyppigt forekommende og vejer både på det individuelle, det familiemæssige og samfundsmæssige plan tungt. Psykiske lidelser optager mange ressourcer i sundhedsvæsenet og på det sociale område.

 

Regeringen har gennem de senere år tilført området betydelige ressourcer med henblik på en styrkelse og specialisering af behandlingstilbuddene for såvel psykotiske som ikke-psykotiske lidelser.

 

Psykiatriudvalg - læs pressemeddelelse, kommissoriet og afrapportering i oktober 2013


Satspuljeaftalerne fra 2005 og fremefter


Sidst opdateret 24-03-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055