Skip navigation


Seneste nyt

Her kan du se de seneste nyheder på alle områder.
Du kan også vælge at søge på nyheder på et udvalgt område. Benyt boksen til højre: Start med at vælge kategori og dernæst periode.
1-20 af 1615 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Folketinget lemper kriterierne for de 150 særlige pladser i psykiatrien

  PRESSEMEDDELELSE - Folketinget har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter KL og Danske Regioners kritik af, at det var for svært at visitere til de 150 særlige pladser. Pladserne skal rumme særligt udsatte psykiatriske patienter.

  21-03-2019
  Kategori: Psykiatri

 • Sundhedsminister: Kommuner får budgetsikkerhed i 2019

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år.

  21-03-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Minister: Reform skal sikre fortsat høj patienttilfredshed

  NYHED - Samlet set går det i den rigtige retning med patienternes tilfredshed med sygehusvæsenet, viser den årlige tilfredshedsundersøgelse, som regionerne offentliggjorde i sidste uge. Der er dog behov for endnu mere fokus på at involvere patienterne aktivt i egen behandling og på at hjælpe patienterne godt videre efter udskrivning, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  20-03-2019
  Kategori: Sygehusvæsen

 • Hvem fortjener en pris for sit arbejde med demens?

  PRESSEMEDDELELSE - Nu kan du indstille en person, som du synes løfter en særlig flot opgave i sit arbejde med mennesker med demens. Det er tredje gang Demensprisen bliver uddelt.

  20-03-2019
  Kategori: Demens

 • 60 millioner skal klæde sygeplejersker på til almen praksis

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen udmønter nu 60 millioner kroner til, at der i regi af PLO udbydes mere efteruddannelse til sygeplejersker, sekretærer og andet personale i almen praksis. Det sker som led i sundhedsreformen og regeringens plan for fremtidens almen praksis.

  20-03-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Nye aftaler sænker priserne på medicin i Danmark

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsministeriet- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen er i dag blevet enige om to nye aftaler. Listepriserne på sygehusmedicin sænkes med i alt 12,5 pct. over fire år. Samtidig sættes der loft over priserne på medicin på apotekerne.

  19-03-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Nye initiativer skal hjælpe især ældre mænd ud af ensomhed

  PRESSEMEDDELELSE - En ny pulje med i alt 35 mio. kr. kan nu søges til indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre.

  15-03-2019
  Kategori: Ældre

 • Tandplejere skal kunne løse flere opgaver selvstændigt

  PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lægger op til at ændre autorisationsloven, så tandplejere får lov til at udføre fluor-penslinger og lak-forseglinger uden delegation fra en tandlæge.

  15-03-2019
  Kategori: Tandpleje

 • Lægemiddelstyrelsen skal arbejde med at opbygge bedre lægemiddel-myndigheder i lav- og mellemindkomstlande

  Lægemiddelstyrelsen har i dag underskrevet en aftale med WHO om at bidrage til at opbygge lægemiddelmyndigheder i lav- og mellemindkomstlande, eksempelvis i Afrika.

  14-03-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Danmark skal gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens

  PRESSEMEDDELELSE - Med en national strategi for kunstig intelligens lægger regeringen spo-rene for, hvordan vi får mest muligt ud af de store potentialer, der er i kunstig intelligens. Strategien lanceres i dag på Digitalt Topmøde 2019, som regeringen afholder under temaet ’Sammen om en ansvar-lig digital fremtid for Danmark’.

  14-03-2019
  Kategori: Digitalisering

 • Undersøgelse om helbredseffekter af vindmøllestøj er afsluttet

  PRESSEMEDDELELSE - Et flerårigt dansk forskningsprojekt om mulige sammenhænge mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter er nu afsluttet. Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Kræftens Bekæmpelse og er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

  13-03-2019
  Kategori: Forskning og uddannelse

 • Håndbøger giver gode råd om demens

  Nye håndbøger samler praksisnære råd til ledere og medarbejdere, der til daglig drager omsorg for mennesker med demens.

  13-03-2019
  Kategori: Demens

 • Patientrettigheder: Fortsat store forskelle på regionernes niveau

  NYHED – Der er fortsat væsentlige forskelle på, hvor gode regionerne er til at overholde patienternes ret til at blive udret inden for 30 dage, viser nye tal.

  08-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Forsøg skal skaffe akutmedicinere til Syddanmark

  NYHED - Sygehus Sønderjylland skal huse forsøgsordning med sammenhængende uddannelse i akutmedicin.

  06-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Behandlingstilbud til mennesker med pædofile tanker kortlagt

  NYHED - Undersøgelse kortlægger eksisterende behandlingstilbud for mennesker med pædofile tanker og peger på nye indsatsområder.

  06-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Det gule sundhedskort skal være digitalt

  PRESSEMEDDELELSE – Ny analyse af modeller for fremtidens sundhedskort, konkluderer, at et digitalt sundhedskort er oplagt. Sundhedsministeren vil arbejde for at få det til at lykkes.

  06-03-2019
  Kategori: Digitalisering

 • Ældreministeren besøger Bergen Verdighedscenter

  NYHED - Efter invitation fra norsk ministerkollega tager Ældreminister Thyra Frank i dag til Bergen for at se på de norske erfaringer med værdig ældrepleje.

  28-02-2019
  Kategori: Ældre

 • Regioner skal redegøre for fald i gennemførelse af kræftpakker

  NYHED - Færre kræftpakkeforløb overholder de anbefalede forløbstider i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, viser 4. kvartals monitorering. Tallene bekymrer sundhedsministeren, og Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om redegørelser.

  28-02-2019
  Kategori: Kræft- og hjertebehandling

 • Sundhedsminister præciserer reglerne for egenbetaling på kommunale akutpladser

  PRESSEMEDDELELSE - Kommunerne må ikke opkræve egenbetaling af de borgere, der bliver henvist efter sundhedsloven til de kommunale akutpladser. Det slår ny bekendtgørelse fra sundhedsministeren fast. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag.

  28-02-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Ny indkøbsguide til mennesker med diabetes

  PRESSEMEDDELELSE - Det skal være nemt for landets mere end 250.000 mennesker med diabetes at vælge sunde mad- og drikkevarer, når de køber ind. Det skal en ny indkøbsguide hjælpe med.

  27-02-2019
  Kategori: Forebyggelse1-20 af 1615 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81  næste

Søg i nyheder

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055